Eesti Õpilasesinduste Liidul (endine Eesti Õpilasomavalitsuste Liit) oli sel nädalavahetusel üldkoosolek. Olin meeldivalt üllatunud :-) See oli seni toimunutest kõige demokraatlikum.... esimest korda ka kahepäevasena. Juhatus ei sõitnud üldkoosoleku delegaatide arvamusest üle nagu see kahjuks tihti varasematel üldkoosolekutel juhtunud on. Sai nautida tõsiseid diskussioone erinevatel teemadel... nagu parim uus nimi organisatsioonile. Ka mitmeski muus küsimuses läksid juhatuse ettevalmistatud (soositud) variant lahku üldisest arvamusest ja üldine arvamus võitis :-) Meeldiv oli see, et juhatus reageeris asjalikult ning arukalt ja viib üldkoosoleku otsused ka ellu, isegi kui neil endil oli erinev arvamus. Nii nagu see olema peabki.

Demokraatia võit oli ka revisjoni komisjoni tekitamine nii nagu MTÜde seadus seda ette näeb. Seega on juba järgmisel üldkoosolekul liidu liikmetel võimalik saada lisaks juhatuse ettekannetele ka revisjoni komisjoni hinnang juhatuse tööle kuid eelkõige liidu majanduslikule olukorrale. Üldkoosoleku delegaatidel on lõpuks ometi võimalus saada ka juhatusest sõltumatu hinnang minevikule.
Liikmete soovi tõttu on uus juhatus 4 liikmeline ja revisjoni komisjon 2 liikmeline. Juhatusse valiti Asso Toming, Martti Martinson, Liisa Nuut, Gerly Lõhmus. Revisjoni komisjonis on liidu üksiksikust liikmed Peeter Pärtel (mina) ja Ott Sarapuu. Seega sõltub revisjoni komisjoni erapooletus ja hinnangute sisukus just meist kahest. Nagu asjaosalistele teada pole minu ja Oti suhted just alati kõige paremad olnud... siin aga on üks hea eripära võrreldes teiste organite (juhatus, töögruppide) töökorraldusest - revisjoni komisjoni lõppraportis leiavad oma koha mõlema revidendi arvamused s.t. kui puudub ühisarvamus, siis on kaks arvamust. Seega me ei pea asjades kokkuleppele jõudma kuigi see muidugi lihtsustaks asja ja me kindlasti püüame ühisarvamust kujundada.