Läbi mitme Kiyosaki raamatu on juttu ka sellisest asjast nagu B-I kolmnurk.
Raamatus "Cashflow Quadrant" oli juttu ESBI veeranditest (neist on juttu ka mu vastavasisulises referaadis), siis B-I kolnurk nagu nimigi ütleb keskendub just nendest veeranditest paremale poolele B(usiness owner) ja I(nvestor) veeranditele.
B-I kolmnurk kujutab endast igasuguse äri osi graafiliselt s.t. lihtsasti arusaadavalt.


RichDad B-I kolmnurk

Nagu näha tõlkisin ka selle kolmnurga sisu Eesti keelde :-)
Violetse värviga on tähistatud see osa, mis puudutab iga äri. Ka üksi tegutsedes tuleb kõigile neile äri komponentidele tähelepanu pöörata.
Musta värviga on tähistatud need osad mis muutuvad oluliseks kohe, kui tegutseb koos kaks või rohkem inimest.
Samuti on selles kolmnurgas asjad tähtsuse järgi propotsioonides...
Seega võib küll tunduda imelik, kuid toode, mida müüa, on kõige vähemtähtsam ühe hästi toimiva äri juures. Sellega on mõeldud seda, et toode on küll oluline, kuid ainult ühe geniaalse toote leiutamisest ei piisa. Juurde on vaja õiguslikku poolt s.t. selline toode peab olema esiteks lubatud ning teiseks kui tegemist on unikaalse asjaga tuleks kohe asuda teda kaitsma patendi, kaubamärgi jne. kaudu.
Süsteemid on vajalikud selleks, et see toode/teenus ära müüa. Tuleb leida müügikanalid ning korraldada ettevõtte tegevus nii, et suudetaks ka järjekindlalt oma tooteid tarnida.
Suhtlemine on vajalik selleks, et potentsiaalsed kliendid saaksid teada, et selline asi või teenus üldse olemas on :-)
Ja kõige alus - raha liikumine on vundament, millel baseerub ülejäänud. Kui raha ikka firmasse sisse ei tule, siis see ettevõte väga kaua tegutseda ei saa :-( Samuti puudutab see näiteks raamatupidamise korraldatust - mida paremini asi on korraldatud, seda kiiremini ja täpsema info saab ettevõte oma hetke finantsseisu kohta ning seda paremaid otsuseid saab igasugu küsimustes vastu võtta.

Juurde tulevad meeskond, missioon ning juhatamine. Tänasel päeval on raske, kui mitte võimatu, teha kõike üksi. Seetõttu on oluline leida enda ümber inimesi, kes tahavad ja oskavad aidata nende viie violetse asja korraldamisel. Näiteks pole mõtet ja pole ka võimalik kõiges neis viies valdkonnas olla parim. Mõtekas on seada eesmärgiks saada ühes neist parimaks ning teised valdkonnad sisse osta s.t. kaasta inimesi kes on neis teistes parimad. Selleks aga, et kogu meeskond liiguks ühes suunas on vaja paika panna eesmärk ehk siht ehk missioon - mida tahetakse saavutada / kuhu jõuda. Meeskond ei toimi ka ilma juhatamiseta - iga meeskond vajab kedagi, kes jälgib tegevust, juhib tähelepanu sellele, kui asjad ei suju... motiveerib inimesi rasketel hetkedel jne. jne.

Mulle meeldib see kolmnurk oma olemuselt just seetõttu, et see moodustab terviku :-) ja seda tervikut on võimalik vaadata ühel lehel ning kiiresti mõelda läbi, mida annaks / tuleks oma firmas parandada või täiendada.