Artikkel Delfis vanemapalga teemal on tänaseks ajendiks miks kirjutan...

Mulle tundub, et Keskfraktsioon pole kas aru saanud või on unustanud vanemapalga praegusel kujul eesmärgi. Kui ma õigesti mäletan siis oli eesmärgiks tuua sünnitama ka kõrgemapalgalisi noori naisterahvaid. Juba tol korral oli üleval see teema, et kas ei teki oht et hakatakse sünnitama selleks, et seda vanepalka kätte saada.... Selle vastu aitas väga hästi vanemapalga seos eelnenud palgaga... kui said enne vähe palka saad ka lapse kasvatamise ajal... kui said enne rohke saad ka nüüd... ehk toimis individuaalne lähenemine kõigile VÕRDSELT vastavalt varasemale teenistusele.

Tekitades olukorra, kus kõik saavad ühepalju tekib järgnev olukord: kõrgemapalgalisi see ei motiveeri ja madalamapalgalised võivad leida, et see on hea moodus lisaraha hankimiseks... eesmärk jääb saavutamata. Juhtub just otse vastupidine.

Miks on vaja üldse vanemapalka? ...


Mina sain asjast nii aru: Vanemapalk on selleks, et noored spetsialistid, kes teenivad hästi ja on just loonud või loomas endale kodu saaksid lubada endale lapse saamist s.t. kodus olemist (üks vanematest siis). Seniste takistustena nähti seda, et noortel ilma selle toetuseta oleks raske jätkata laenude ja muude kohustuste katmist...
Kuna eeldame, et kehtib järgmine loogika: Mida suurem palk, seda suuremad on kulutused.
Siis on preagusel kujul vanemapalk just see õige vahend soodustamaks noorte spetsialistide lapse tegemist :-)

Nii, et Keskfraktsioon: NÄPUD EEMALE!