Delfis avaldatud artikli vastukaja.

Minu poolne seisukoht on selge ja tugev EI !!!

Miks?


Sest see on karuteene tegemine neile noortele, kes sinna elama asuvad. Et seda mõtet lahti selgitada peab alustama kaugemalt...

Igal inimesel, olenemata vanusest, on mingi kindel hulk (suurus) sissetulekut. See koosneb enamasti palgast, kuid võib koosneda ka muust nagu dividendid äriühingus osalemise eest, intressid antud laenude eest, üüritulu oma vara kasutusse andmise eest, autoritasud loodud teoste teistele kasutusse andmise eest jne. jne.

Nagu aru saan peetakse nende munitsipaalkorterite sihtgrupina silmas noor, kel pole muud sissetulekut kui palk ning ka see on tagasihoidlik. Suur küsimärk seisab minu jaoks ka selle kohapeal, et kui kaua need inimesed sellises korteris elada saavad / võivad?
Näen, et probleemid avalduvad alles siis, kui see sama noor(ed) peab sellest korterist välja kolima ja üürima endale elupinna turuhinnaga. Automaatselt satub sellisel juhul see inimene situatsiooni, et ta ei saa hakkama ning vajab uuesti abi... miks?
Korteri üüride võrdlus:
Tallinnas Majaka tänava piirkond, heas korras 2. toalise korteri (ca. 40 m2) üür on 3500 + kõrvalkulud*, seega ühe ruutmeetri üürihind kuus on ca 90 kr/m2.
Planeeritavates uutes (üliheas korras) korterite üürihinnaks kujuneb 20 kr/m2, seega analoogse korteri kuu üürihinnaks kujuneb 800 kr + kommunaalmaksud*.

*Kommunaalmaksud - sisaldab endas mõõdetavaid kulusid nagu vesi, gaas, elekter.
*Kõrvalkulud - sisaldab endas kõiki korteris elamisega seotud kulusid s.t. tavaliselt kogu kortreiühistu poolt esitatavat arvet, seega ka kõikvõimalikke maja koristuskulusid, soojakulusid jne.

Seega saavad munitsipaalkorterisse kolijad endale paremad tingimused ligi 5 korda odavama raha eest. Milline peaks olema inimese motivatsioon sellisest korterist lahkumiseks kui kord juba sinna elama saadud? Ja kas seal juba korra elanud inimene saab hakkama kui ta peab ühel päeval turuhinnaga korterit üürima?

Ma näen, et meie linnavõim tekitab sellise käitumisega meile eluaegseid abivajajaid!
Selle taga võib näha ka otseselt Keskerakonna soovi kindlustada endale valijad, sest mõne teise erakonna võimalue tulles võib juhtuda mõni laiemas plaanis arukas asi nagu munitsipaalkorterite arvu vähendamine või üüri tõstmine või muud sellist...

Tulles tagasi sissetulekute juurde: meie kõigi sissetulek moodustab 100% ehk terviku. Enamasti kulutame või kasutame kogu oma sissetuleku kuidagi ära. Kui väheneb see osa, mis vajalik eluaseme ülalpidamiseks, siis suureneb mõni muu osa. Kas me suudame lihtsalt vähendada mõnd muud osa kui ühel päeval tuleb hakata eluaseme eest rohkem (turuhinda) maksma? Lihtsam on vast minna linnavõimude hoonete ette piketeerima ja nõuda uusi toetusi.... neid nõudjaid oleme me juba näinud või kuidas?

Ma näen, et laialdase munitsipaalkorterite ehitamisega ning inimeste kasutusse andmisega suurendame "õpitud abitusega" inimeste arvu s.t. me õpetame neile, et riik aitab - ise pole vaja tegutseda ning mõelda - riik andku tasuta või odavalt kõik eluks vajalik?!?

On see kasulik meie riigile (siin elavatele inimestele)?