Mõtlesin, et äkki kedagi huvitab kus mu raha täna kasvamas on...
Seetõttu panengi selle kirja...


Tänase ehk 23.01.2005 seisuga on Peeter Pärtel OÜ (minu investeerimisfirma) raha 100% fondides:
42% Ühispanga Likviidsusfond
31% Trigon Teise Laine Fond
13% Ühispanga Kasvufond
13% Trigon Kesk-ja Ida-Euroopa

Kokkuvõtvalt:
42% rahast on kohe kättesaadav ja minimaalse riskiga paigutatud (Ühispanga Likviidsusfondi osaku väärtus on alati 100 krooni). See raha on samahästi kui tavalisel arvelduskontol s.t. vajadusel kohe kasutatav. Praegu ongi see raha mul mõeldud ühe ostu sooritamiseks.
Ülejäänud raha asub kõrge riskiga fondides s.t. nende fondiosakute väärtus kõigub suhteliselt suures ulatuses. Hetkel on nii Ühispanga Kasvufond kui ka Trigoni Kesk- ja Ida-Euroopa fond minu jaoks väikeses miinuses (ostsin nende osakud viimati peale Kalevi aktsia müüki ehk selle kuu alguses).
Trigoni Teise Laine Fond aga on päris suures plussis :-) Viimase 6 kuu tootlus on Trigoni veebilehe andmetel 35.8% ja selles olen ma ka osa saanud, sest ostsin esimesed osakud (enamuse, mis mul täna on) sellesse fondi kohe peale selle fondi teket.