Intervjuu on tehtud 2. aprillil 2008 ja koosneb kolmest osast.