Majandusaasta aruanne 2007Imestan ikka kuidas inimesed ei saa aru, et see pole koht kus jutustada tegevusest.

Näiteks Reisijutud MTÜ on oma lehele välja pannud majandusaasta aruande tegevusaruande osa... ja see ei sisalda Raamatupidamise seaduses nõutud infot, kuid see-eest on lehekülgede kaupa jutustust läbiviidud üritustest...

See on näide mille leitsin veebist, kuid nad pole erand.

Sel aastal olen revisjoni komisjonides olemise ja raamatupidamisfirmades omaniku olemise tõttu läbi ja üle vaadanud kümneid aastaaruandeid (üle 50). Tegevusaruanne on tavaliselt see koht kus iga raamatupidaja soovib ka ettevõtte või (mittetulundusliku) organisatsiooni juhi panust.... millegipärast ei soovi raamatupidajad öelda (kliendi) juhile, et pikk jutustus (mida armastavad MTÜde juhid) on ebakohane sellesse dokumenti. Teine äärmus on ettevõtete juhid, kes kirjutavad midagi järgnevat: Tegime sel aastal seda mis eelmisel ja järgmisel aastal teeme ka edasi.

Unustatakse ära, et tegemist on MAJANDUSaasta aruandega ehk kirja tuleb panna asjaolud, mis mõjutavad organisatsiooni rahaliselt suures määras ehk oluline.

Tegelikult tuleks pöörata tähelepanu Raamatupidamise seaduse paragrahvile 24:

(1) Tegevusaruandes antakse ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal.

(2) Tegevusaruandes kirjeldatakse muu hulgas:
1) aruandeaasta peamisi tegevusvaldkondi, toote- ja teenuste gruppe ning nende muudatusi, mis on kavandatud järgmisse majandusaastasse;
2) olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid;
3) olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ja järgmistel aastatel;
4) seda, millised olid tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetele raamatupidamiskohustuslase poolt aruandeaastal arvestatud tasud ja muud olulised soodustused (tekkepõhiselt arvestatuna), samuti nende liikmetega seotud potentsiaalsed kohustused ning töötajate tasu üldsumma ja keskmine töötajate arv majandusaastal;
5) raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.