Eile kirjutasin, et USA dollareid on täna ca. 20% rohkem kui aasta tagasi...

Otsustasin välja otsida samad andmed eurode kohta:

EUR M3

Allikas: Euroopa Keskpank [http://www.ecb.int/press/pr/stats/md/html/index.en.html]

See graafik näitab aastast eurode juurdekasvu kuude kaupa protsentides. Nagu näeme on ka eurode rahapakkumine ehk lihtsalt õhust juurde tekitamine kasvavas tempos. Veel mitte nii kiire kui USA dollarite puhul...

Sel aastal on kaks varianti, mida Euroopa Keskpank saab teha euro kursi vähendamiseks USA dollari suhtes:

1) langetada Euribori

2) suurendada eurode pakkumist ehk lasta ringlusse uusi eurosid suures koguses (seda kasvu näitabki käesolev graafik - ehk sellel/järgmisel aastal peaks sellel graafikul toimuma veel hüppeline kasv)

3) nii esimest kui teist

Selles valguses on BIG 8% hoiusepakkumine nõrk - euro (seega ka sellega seotud Eesti krooni) väärtus väheneb ca. 12% ja rohkem aastas!

Miks ma järeldan siit krooni / euro väärtuse vähenemist sellises tempos... see number pole päris õige, sest Euroopa keskpangad ja Euroopa Keskpank on tegelikult ka realiseerinud pidevalt euro tagatiseks olevaid varasid - seega tegelikult on euro väärtuse langus veelgi suurem kui graafikult näha:

Sama hulga varade kohta on rohkem valuutat väljastatud, mis muudab selle valuuta vähemväärtuslikumaks!