Enne teema juurde asumist märkus: Ka see teema sai üles võetud, kuna sain Google Analytics kaudu teada, et keegi on Google otsingumootori kaudu siia sattunud otsisõna "raha säästmine" peale. Seega, miks mitte sel teemal siis siin kirjutada...

Jim Rohn raamatus "7 kava rikkuse ja õnne saavutamiseks" (Kirjastus Nebadon 2003) kirjutab peatükis 7 "Kuidas saavutada rahaline vabadus" 70/30 reeglist.
Lk. 107: "Pead õppima elama seitsmekümne protsendiga oma sissetulekutest. Väga tähtis on aga just see, kuidas kulutada ülejäänud kolmkümmend protsenti."
Ja mida siis teha selle ülejäänud 30% protsendiga?
"Üks kolmandik sellest summast tuleks eraldada heategevuseks. Heategevus on mõeldud nendele, kes vajavad abi."
"Järgmise kümne protsendiga peaksid looma jõukust. Seda raha kasuta ostmiseks, ehitamiseks, tootmiseks või müügiks. Võtmemomendiks on osavõtt äritegevusest, isegi kui oled sellega vaid osaliselt hõivatud."
"Viimased kümme protsenti tuleb eraldada säästudeks. Säästudel on tähtis osa sinu rikkaks saamise plaanis, sest need pakuvad meelerahu, valmistades sind ette rasketeks aegadeks."

Raamatud on loomulikult kogu see jutt pikemalt... ning illustreeritud näidetega. Soovitan lugeda.

Võin siinkohal kinnitada, et jälgin ise seda 70/30 reeglit juba pikemat aega... lugesin seda küll Kiyosaki raamatust, kuid kuna Jim Rohni raamat on ilmunud esmakordselt juba 1985 aastal, siis usun, et see idee võib olla jõudnud Kiyosaki raamatutesse just sellest allikast.

Kuidas ma seda reeglit jälgin?
Selleks on mul eraldi mitu pangakontot.... ja korra on mult ka pangas ühel niiöelda nõustamisel küsitud, et miks mul on niipalju kontosid? Nüüd siis saate teada.
Üks, peamine, konto on see kuhu igasugune raha laekub ja mida kõigile annan, kes tahavad mulle raha kanda :-)
Eraldi on konto heategevuseks mõeldud rahale.
Samuti on eraldi konto säästmise eesmärgil.
Ning kolmandaks on konto investeerimise eesmärgil.
Nendele kolmele kontole jõuab raha siis, kui mulle laekub mõni teenitud sissetulek, sest siis kannan vastavalt igaühele laekunud summast 10%. Nii jääbki põhikontole vaid 70% sissetulekutest ja sellega saab hakkama :-)

Edasi muidugi kasutan igat raha vastavalt sihtotstarbele... annetan, panen näiteks likviidusfondi ning laenan oma ettevõtele edasi, kus juba toimetan nii nagu parasjagu otstarbekas...

Mõnesd järgmises postituses püüan anda ülevaate säästmisvõimalustest... ning kirjutan ka sellest, miks pangas töötavad säästunõustajad on vaid tavalised müügiesindajad.