Ja mis ma siis sellest järeldan?

Üllatavalt vähe produktiivset sai kuu jooksul tehtud...

Palju aega on kulunud ülikooli lõputööga seonduvale... rohkem lugemisele ja natuke ka kirjutamisele.
"Huvitavamatest" seikadest võib mainida Euroopa Liidu õigusega tutvuse tegemist... täpsemalt siis ühe direktiiviga, mis reguleerib käibemaksuga seonduvat.

Kuu lõpus hakkasid Kliko Ohutusega seonduvad asjad jälle liikuma... sai kontrollitud suures koguses kustuteid :-) Trenn missugune.

Uue nädala prioriteet on lõpetada lõputöö s.t. saada see asi lõpuks valmis.