Probleem järgnev:
Tahaks käsurealt käivitada programmi kirjutades lihtsalt programmi nime. Paljudel juhtudel töötab selline asi automaatselt s.t. programmi paigaldamise käigus on loodud vajalikud lingid (viited).
Seda sama saab aga teha ka käsitsi...

Lahendus:

Lisada viide kausta /usr/bin
Selleks tuleks logida süsteemi root kasutaja õigustes.

Viite lisamine käib järgnevalt:
ln -s [PROGRAMMIASUKOHT]/[KÄIVITUV_FAIL] /usr/bin/[PROGRAMMI_NIMI]

[PROGRAMMIASUKOHT] - kaust, kus programm asub (täispikk aadress)
[KÄIVITUV_FAIL] - käivituva faili nimi
[PROGRAMMI_NIMI] - see nimi mida hiljem käsureal kasutada soovitakse

Veel üks hea trikk realõppude muutmiseks Perl abil:
DOS2Unix: perl -pi -e 's/\r\n/\n/;' *.php
Unix2DOS: perl -pi -e 's/\n/\r\n/;' *.php

Heli töölesaamisest Debiani all:
http://www.xtronics.com/reference/Debian-sound.html