Archives

You are currently viewing archive for April 2006

Kas igaüks peab saama EDUKAKS? (15.04.2006 22:13)

Teema: Üldine
Olen "lapsehoidja" täna... jälgin seda, mis toimub minu ühe õe 15. aastaseks saamise puhul korraldatud peol.
Kuulan - nad räägivad oma kodust ja vanematest... ning tunnevad ja räägivad sellest, kuidas kellegi vanem sunnib neile peale EDUKAKS olemist - valdkonnas, milles nad ise põrusid. Tundub, et näiteid neil jagub...
Kas tõesti loodetakse oma lapse kaudu realiseerida seda, mida ise ei suutnud? Kas vanemad saavad aru, millise surve nad sellega lapsele panevad? Kas te saate aru mis sellega kaasneb?
Noored on kinnised - alkohol avitab... muidu vaiksed ja endasse tõmbunud noored muutuvad vägagi avameelseks ja vestlushimuliseks peale mõningast joomist. See on üks tulemus, kui lapsel on pinged (põhjustatuna vanematest ja koolist) - nad ei oska end muud moodi välja elada. Suhtlemisoskuse puudumine on muidugi teine osa sellest - hirm, mida teised arvavad, sunnib vaikima tavapäraselt. Alkoholi tarbides need hirmud justkui hajuvad - loodetakse, et järgmine päev nagunii teised ei mäleta jne...
Ma ei oska defineerida edu, kuid kallis lapsevanem, mõtle enne, kui surud oma lapsele peale midagi, mida sa ise ei suutnud - kas tema tõesti peab olema see, kes sinu põrumised peab realiseerima? Kuidas ta seda võiks suuta? :-/
Teema: Üldine
Eesti Õpilasesinduste Liidul (endine Eesti Õpilasomavalitsuste Liit) oli sel nädalavahetusel üldkoosolek. Olin meeldivalt üllatunud :-) See oli seni toimunutest kõige demokraatlikum.... esimest korda ka kahepäevasena. Juhatus ei sõitnud üldkoosoleku delegaatide arvamusest üle nagu see kahjuks tihti varasematel üldkoosolekutel juhtunud on. Sai nautida tõsiseid diskussioone erinevatel teemadel... nagu parim uus nimi organisatsioonile. Ka mitmeski muus küsimuses läksid juhatuse ettevalmistatud (soositud) variant lahku üldisest arvamusest ja üldine arvamus võitis :-) Meeldiv oli see, et juhatus reageeris asjalikult ning arukalt ja viib üldkoosoleku otsused ka ellu, isegi kui neil endil oli erinev arvamus. Nii nagu see olema peabki.

Demokraatia võit oli ka revisjoni komisjoni tekitamine nii nagu MTÜde seadus seda ette näeb. Seega on juba järgmisel üldkoosolekul liidu liikmetel võimalik saada lisaks juhatuse ettekannetele ka revisjoni komisjoni hinnang juhatuse tööle kuid eelkõige liidu majanduslikule olukorrale. Üldkoosoleku delegaatidel on lõpuks ometi võimalus saada ka juhatusest sõltumatu hinnang minevikule.
Liikmete soovi tõttu on uus juhatus 4 liikmeline ja revisjoni komisjon 2 liikmeline. Juhatusse valiti Asso Toming, Martti Martinson, Liisa Nuut, Gerly Lõhmus. Revisjoni komisjonis on liidu üksiksikust liikmed Peeter Pärtel (mina) ja Ott Sarapuu. Seega sõltub revisjoni komisjoni erapooletus ja hinnangute sisukus just meist kahest. Nagu asjaosalistele teada pole minu ja Oti suhted just alati kõige paremad olnud... siin aga on üks hea eripära võrreldes teiste organite (juhatus, töögruppide) töökorraldusest - revisjoni komisjoni lõppraportis leiavad oma koha mõlema revidendi arvamused s.t. kui puudub ühisarvamus, siis on kaks arvamust. Seega me ei pea asjades kokkuleppele jõudma kuigi see muidugi lihtsustaks asja ja me kindlasti püüame ühisarvamust kujundada.