SEB"Fondiinvesteering on kõige riskantsem võimalik investeering," on öelnud Robert Kiyosaki.

Sel kuul sain siis ka ise selle kohta väga tugeva õppetunni, kui minu arvates üliturvaline ja konservatiivne SEB Likviidsusfond kaotas 13,05% oma väärtusest. Islandi mõjutused jõudsid ka minuni...

Odavamaks muutis selle õppetunni see, et SEB ka ise reklaamis seda samaväärsena deposiithoiusega. Samuti oli minu õnneks seal parasjagu raha hoidmas ka Tallinna Linnavalitsus, Eesti Panga endine nõukogu esimees, kaitseminister jne.

Seega tuli SEB'l teha loogiline samm, et mitte kaotada kliente avalikust sektorist, ja hüvitada tekitatud kahju. Hea, et nad seda otsustasid teha, sest muidu oleks võinud selle pangaga ka lõpp olla - teadupärast on ju ajalooliselt olnud avalik sektor üks suuremaid hoiustajaid SEB Pangas.

Miks Robert Kiyosaki peab fondiinvesteeringut kõige riskantsemaks investeeringuks üldse?
Fondide all mõtleb ta nii konservatiivseid likviidsusfonde, aktsiafonde, hedgefonde, pensionifonde jne.

Fondi osakute omamise risk seisneb selles, et osaku omanikul puudub igasugune kontroll fondi tegevuse üle.
Fondi osanik ei saa kontrollida fondi tulusid, kulusid, vara ega kohustusi.

Kui pangad tutvustavad kogu aeg säästmise positiivse küljena liitintressi, siis Robert tuletab meelde liitteenustasusid ja liitinflatsiooni.

Ehk kokkuvõttes:

Osaku omanik / Sina
Fondihaldur / Pank
Võtab 100% riskist
Võtab 0% riskist
Annab 100% kapitalist
Annab 0% kapitalist
Saab 20% tulust
Saab 80% tulust