Archives

You are currently viewing archive for January 2008

Raha säästmine: Sissejuhatus (07.01.2008 21:16)

Enne teema juurde asumist märkus: Ka see teema sai üles võetud, kuna sain Google Analytics kaudu teada, et keegi on Google otsingumootori kaudu siia sattunud otsisõna "raha säästmine" peale. Seega, miks mitte sel teemal siis siin kirjutada...

Jim Rohn raamatus "7 kava rikkuse ja õnne saavutamiseks" (Kirjastus Nebadon 2003) kirjutab peatükis 7 "Kuidas saavutada rahaline vabadus" 70/30 reeglist.
Lk. 107: "Pead õppima elama seitsmekümne protsendiga oma sissetulekutest. Väga tähtis on aga just see, kuidas kulutada ülejäänud kolmkümmend protsenti."
Ja mida siis teha selle ülejäänud 30% protsendiga?
"Üks kolmandik sellest summast tuleks eraldada heategevuseks. Heategevus on mõeldud nendele, kes vajavad abi."
"Järgmise kümne protsendiga peaksid looma jõukust. Seda raha kasuta ostmiseks, ehitamiseks, tootmiseks või müügiks. Võtmemomendiks on osavõtt äritegevusest, isegi kui oled sellega vaid osaliselt hõivatud."
"Viimased kümme protsenti tuleb eraldada säästudeks. Säästudel on tähtis osa sinu rikkaks saamise plaanis, sest need pakuvad meelerahu, valmistades sind ette rasketeks aegadeks."

Raamatud on loomulikult kogu see jutt pikemalt... ning illustreeritud näidetega. Soovitan lugeda.

Võin siinkohal kinnitada, et jälgin ise seda 70/30 reeglit juba pikemat aega... lugesin seda küll Kiyosaki raamatust, kuid kuna Jim Rohni raamat on ilmunud esmakordselt juba 1985 aastal, siis usun, et see idee võib olla jõudnud Kiyosaki raamatutesse just sellest allikast.

Kuidas ma seda reeglit jälgin?
Selleks on mul eraldi mitu pangakontot.... ja korra on mult ka pangas ühel niiöelda nõustamisel küsitud, et miks mul on niipalju kontosid? Nüüd siis saate teada.
Üks, peamine, konto on see kuhu igasugune raha laekub ja mida kõigile annan, kes tahavad mulle raha kanda :-)
Eraldi on konto heategevuseks mõeldud rahale.
Samuti on eraldi konto säästmise eesmärgil.
Ning kolmandaks on konto investeerimise eesmärgil.
Nendele kolmele kontole jõuab raha siis, kui mulle laekub mõni teenitud sissetulek, sest siis kannan vastavalt igaühele laekunud summast 10%. Nii jääbki põhikontole vaid 70% sissetulekutest ja sellega saab hakkama :-)

Edasi muidugi kasutan igat raha vastavalt sihtotstarbele... annetan, panen näiteks likviidusfondi ning laenan oma ettevõtele edasi, kus juba toimetan nii nagu parasjagu otstarbekas...

Mõnesd järgmises postituses püüan anda ülevaate säästmisvõimalustest... ning kirjutan ka sellest, miks pangas töötavad säästunõustajad on vaid tavalised müügiesindajad.

Osaühing investeerimiseks (06.01.2008 19:07)

Enne teema juurde asumist märkus: See teema sai üles võetud, kuna sain Google Analytics kaudu teada, et keegi on Google otsingumootori kaudu siia sattunud otsisõna "oü investeerimiseks" peale. Seega, miks mitte sel teemal siis siin kirjutada...

Viimasel ajal (pea pool 2007 aastast vähemalt) kirjutati palju (vähemalt Äripäevas) teemal, et tuleks võrdselt kohelda eraisikust investoreid ja juriidilisest isikust investoreid. Lõpuks siis jõuti ka seaduseni (või seaduse eelnõuni, täpselt ei mäleta), mis lubab seda teha alates 2009 aastast, kuid oluliste piirangutega... ainult teatud piirkonna teatud tüüpi väärtpaberitesse kasutade investeerimise erikontot. Usun, et eraisikust investori võtab see lõplik kuju, mis realiseeritakse ikka vanduma küll... kus see võrdne kohtlemine siin on?

Omalt poolt julgen olla üsna kindel, et võrdset kohtlemist kunagi ei tekigi.... riik soovib ikka pigem varem kui hiljem makse kätte saada... samas juriidiliste isikute puhul on teatud soodsamad lähenemised investorile alati olemas. Miks? Sest juriidilised isikud on riigile partneriks pakkumaks neile eraisikutele tööd. Töökohtade arvu suurendamine on aga tihti just üks poliitikute põhilubadusi enne vailimisi... või siis sissetulekute suurenemise lubamine nagu see oli enne eelmisi valimisi. Kuid ka viimasel juhul on nende palkade s.t. ka maksutulude suurendaja riigile just needsamad äriühingud. Ehk kokkuvõtvalt äriühing on alati soodamas positsioonis kui eraisik.

Kasutades ühe oma eeskuju Robert T. Kiyosaki mõtet: investorit huvitab see, millal ta oma raha tagasi saab? Seega investeerimine kipub pigem olema ikkagi piiratud ajaks. Samuti on eelistatavad need investeeringud, mis jooksvalt hakkavad raha tagasi andma.
Kokkuvõtvalt on meil kahte liiki investeeringud: vara kasvatamiseks mõeldud ning jooksvalt raha saamiseks mõeldud.
Mida mõtlen vara kasvatamiseks? Lihtne vastus oleks - kõik see, mida plaanitakse osta odavamalt kui müüa ja kasum saadakse kätte müügi hetkel. Näiteks kinnisvara, kuid tegelikult igasugune edasimüügi äri.
Mis on jooksvalt raha andev investeering? Lihtsustatult - kõik see, mille puhul saab kas igapäevaselt (näiteks üleöödeposiit), igakuiselt (üürikinnisvaralt üüritulu) või igaaastaselt (näiteks dividenditulu) osa raha tagasi.

Nüüd aga rohkem detailidesse ehk sisu tuuma juurde: Miks on kasulik teha endale juriidiline isik (näiteks osaühing) investeerimiseks?
Vastus on üks ja lihtne: MAKSUD.
Eraisik peab tasuma tulumaksu iga tehingu tegemise järel või jooksvalt tulu saades peale tulu saamist. Ka selle uue seadusandliku võimaluse korral, mil saab kasutada investeerimise erikontot, ei saa muuta investeeringu liiki s.t. saab osta vaid uusi väärtpabereid selles suhteliselt piiratud regioonis.
Mida saab aga teha kasutades investeerimiseks osaühingut?
Näiteks kaubelda aktsiatega, olles ühtteist teeninud minna üle kinnisvara soetamisele jne. ehk saab kombineerida erinevaid investeerimise liike ja vahendeid. Ning maksustamine toimub lõpus (kui toimub) kui soovid võtta teenitud kasumi tarbimisse. Selleks tuleks välja maksta dividendid. Samas rõhk sõnadele "kui toimub". Mida siis maksustatakse lõpuks? Seda, mis selleks ajaks on alles jäänud. Seda ei pruugi ollagi nii palju... enne seda maksustamist saab teha kõik kulud, mis kuidagigi on seostatavad ettevõtlusega. Näiteks väärtpaberite investeeringutega tegeldes on kindlasti õigustatud kas kontori üürimine või siis kodust osa sisustamine kontorina s.t. saab osta mööbli, arvuti, maksta internetiühenduse ja miks mitte ka valvekulude eest.
Kinnisvara investeeringutega tegeldes saab igati õigustada auto omandamist ning sellega seotud kulusid... võib-olla mitte kõiki kulusid, kuid tasudes sümboolse erisoodustusmaksu, ka kõik kulud.

Lõpuks üks vähekasutatud võimalus... mis on seotud omade plusside ja miinustega nagu kõik muugi...
Miks saada tulu eraisikuna?!? Kas oleks äkki võimalik oma senisele tööandjale asuda pakkuma teenust? Saada senine palgafond oma osaühingu arvele ning seejärel majandada... maksta endale senisest väiksemat palka (säilitamaks sotsiaalkindlustust) ning investeerida ülejääv (mis peale sellist liigutust on märkimisväärselt suurem, kui varem ülejäänu).

Äriühingu kasutamine annab lõputult võimalusi... osaühing investeerimiseks tasub end igati ja kiiresti ära.
KUID üks hoiatus ka siia - selleks, et kõik oleks kooskõlas seadusandlusega ning nõuetega (neid on osaühingule küll oluliselt rohkem kui eraisikule) tuleks juba algusest peale sisse seada korralik raamatupidamine ning kõige lihtsam on seda teenust sisse osta.

See kirjutis pole kindlasti teema osas ammendav, kuid anneb ainest edasisteks aruteludeks... niisiis kirjutage / küsige selle postituse kommentaariumis kui teil on häid mõtteid või küsimusi.