MTÜde ja avatud lähtekoodiga (tihti tasuta) tarkvara vahel on tugev analoogia:
+ mõlema puhul on tegemist täielikult või osaliselt vabatahtliku tööga;
+ kokkuhoid rahas (mis pole enda teenitud);
+ avatud standardid -> tagatud on ühilduvus teiste programmidega;
+ idee on sama: muuta maailma paremaks andes sellele isiklik panus.
- uue tarkvara kasutuselevõtt vajab õppimist ja kohanemist.
Me ju oleme õppimisvõimelised! Näidakem seda ning kasutage avatud lähtekoodiga tasuta tarkvara!