Läbi mitme Kiyosaki raamatu on juttu ka sellisest asjast nagu B-I kolmnurk.
Raamatus "Cashflow Quadrant" oli juttu ESBI veeranditest (neist on juttu ka mu vastavasisulises referaadis), siis B-I kolnurk nagu nimigi ütleb keskendub just nendest veeranditest paremale poolele B(usiness owner) ja I(nvestor) veeranditele.
B-I kolmnurk kujutab endast igasuguse äri osi graafiliselt s.t. lihtsasti arusaadavalt.

» Read More