Archives

You are currently viewing archive for May 2005
Teema: Üldine
Valmistudes Sotsioloogia eksamiks töötasin läbi raamatu Sotsioloogia (Hess, Markson, Stein 2000). Teema, millest olen ka varem lugenud ja mis ka nüüd eriliselt minu tähelepanu endale tõmbas on haridus. Hariduse, kui protsessi, juures pakub mulle huvi, lisaks hariduse kui teadmiste jagamise ja omandamise protsess ning sellest tulenevad positiivsed tegurid, eelkõige selle kõrvalnähud, -produktid ning halb mõju inimesele. Järgnevalt tsiteerin selles raamatus kirjapandut ning lahkan eelnimetatud hariduse negatiivseid külgi...

» Read More

Mõtisklus elust (15.05.2005 23:53)

Teema: Üldine
Elu ei ole igavene.

Tee seda, mida tulid siia tegema, kohe.
Sea ja liigu oma elueesmärkide poole.
Tegutse järjepidevalt nende saavutamiseks.
Püüdle täiuse poole...

Kas see pole mitte kurb? (05.05.2005 13:52)

Teema: Üldine
Inimene sünnib siia maailma - kõik on tema jaoks uus. Kõik vajab veel avastamist...
Väikse lapsena teeb iga uus asi meile rõõmu... on võimalus mängida ja proovida... vahest ka midagi katki teha saamaks teada mis seal sees ikkagi on... ja selle eest riielda saada...
Laps kasvab suuremaks... ja loovamaks...
Saabub võimalus käia lasteaias ja õppida suhtlema teiste omavanustega :-)

» Read More