Olen parasjagu kirjutamas aines Hariduspoliitika kodutööd, mille teemaks võtsin "Õpilasesindus kui üldhariduskooli oluline osa". Töö sisu peab olema mingi probleemi lahkamine ja lahendust välja pakkumine ning mahuks 10-15 lehekülge.
Töö üldist struktuuri ja teemasid läbi mõeldes mõtisklesin ka Eesti Õpilasomavalitsuste Liidule, kus kunagi tegev olin ja sellele mis seal peaks muutuma, et see organisatsioon ükskord efektiivselt ja tegusaks muutuks. Jõudsin oma mõtiskluses aga järeldusele, et see on võimatu... Miks?

» Read More