Archives

You are currently viewing archive for October 2004

Eesti sõdur sai Iraagis surma (25.10.2004 17:01)

Teema: Üldine
Delfi uudis
nunii... nüüd see siis juhtus taas...
Minu meelest on huvitav see mitu Eesti sõdurit peab veel Iraagis hukkuma enne kui see jama ära lõpetatakse s.t. Eesti oma mehed sealt põrgust koju toob.
Hetkel aga loodan, et see kujune mingiks teemaks, mille tõttu muu päevakajaline tahaplaanile jääks...
Aga jah tegelikult läksid need tüübid sinna ju vabatahtlikult s.t. ise teavad millega riskivad ja kui neil tõesti oma elust kahju pole siis jätku see Iraaki... aga jah, tegelikult mind muidugi häirib see, et on tekkinud üldse selline olukord kus meie riik on sekkunud kahe teise riig (Iraagi ja USA) vahelisse konflikti... aga kes teab mida meie rahvaesindajatele selle eest vastu lubati... tõde selgub hiljem, kui selgub...

Vanemapalk (07.10.2004 01:00)

Teema: Üldine
Artikkel Delfis vanemapalga teemal on tänaseks ajendiks miks kirjutan...

Mulle tundub, et Keskfraktsioon pole kas aru saanud või on unustanud vanemapalga praegusel kujul eesmärgi. Kui ma õigesti mäletan siis oli eesmärgiks tuua sünnitama ka kõrgemapalgalisi noori naisterahvaid. Juba tol korral oli üleval see teema, et kas ei teki oht et hakatakse sünnitama selleks, et seda vanepalka kätte saada.... Selle vastu aitas väga hästi vanemapalga seos eelnenud palgaga... kui said enne vähe palka saad ka lapse kasvatamise ajal... kui said enne rohke saad ka nüüd... ehk toimis individuaalne lähenemine kõigile VÕRDSELT vastavalt varasemale teenistusele.

Tekitades olukorra, kus kõik saavad ühepalju tekib järgnev olukord: kõrgemapalgalisi see ei motiveeri ja madalamapalgalised võivad leida, et see on hea moodus lisaraha hankimiseks... eesmärk jääb saavutamata. Juhtub just otse vastupidine.

Miks on vaja üldse vanemapalka? ...

» Read More